รหัสบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน กรอกรหัสบัตรประชาชน
ของนักเรียนด้วยครับ.
กรอกข้อมูลเป็นเลขประชาชนครับ.