ทำเนียบบุคลากร

 

พระวิชัยมุนี

เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ(ธรรมยุต)

ผู้จัดการโรงเรียน

พระครูถาวรศาสนคุณ

เจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ(ธรรมยุต)

 นักธรรมเอก, ปธ.4, ศน.บ.

ผู้อำนวยการโรงเรียน

wibool praeak p M
พระครูวิบูลศาสนธรรม พระมหาเอกภพ  อารยธมฺโม นายชุมพล กุบแก้ว นายธีรภัทร  คณาสาร นายวินัย  คำธานิล
ตำแหน่ง รองวิชาการ ตำแหน่ง ครูพระ ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู
  นักธรรมเอก, ปธ.3  นักธรรมเอก, ปธ.3, ศน.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.)  สังคมศึกษา (ค.บ.) คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
     
นายศุภฤทธิ์  บุญตาม นางทองมี  โสระเวช นางนฤมล  ชมัฒพงษ์  
ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู  
สังคมศึกษา (ค.บ.) ภาษาไทย (ค.บ.) การบริหารการศึกษา (ค.ม.)    

 

 

Designed by Boonpob Kompol
Tel.082-7907238