0011

พระวิชัยมุนี

เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ(ธ)

ผู้จัดการโรงเรียน

0021

พระครูถาวรศาสนคุณ

เจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ(ธ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data
  • There was a problem loading image %20%204%20.jpg

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย อเมริกา

กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน สร้างงาน สร้างคน สร้างอาชีพ

Designed by Boonpob Kompol
Tel.082-7907238