0011

พระวิชัยมุนี

เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ(ธ)

ผู้จัดการโรงเรียน

0021

พระครูถาวรศาสนคุณ

เจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ(ธ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียนฯ

News

ลิ้งการศึกษา

moe1

obec1

kasama1

obeclms1

ebook1

classroom1

 

 

 

 

e-learning-1

Designed by Boonpob Kompol
Tel.082-7907238